DISCLAIMER EN COPYRIGHT LUXEVASTGOED

AANSPRAKELIJKHEID

Mediafin NV doet er alles aan om de aangeboden informatie op haar sites zo actueel en correct mogelijk te brengen. Er wordt met veel zorg aan de inhoud en samenstelling van deze site gewerkt. Mocht u toch opmerken dat bepaalde informatie op onze site onvolledig of onjuist is, mag u ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen. Mediafin NV kan hier echter niet voor aansprakelijk gesteld worden. 

Mediafin NV zal nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten en/of enige schade, direct of indirect, die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie die op de website aangeboden wordt. Mediafin NV is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen, of ander materiaal dat door derden op deze site geplaatst is of anderszins afkomstig is van derden. 

Mediafin NV kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. 

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Mediafin NV mag in alle gevallen informatie van de site verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Mediafin NV heeft het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

HYPERLINKS

Op de website van Luxevastgoed vind je hyperlinks naar websites van derde partijen. Mediafin NV heeft geen controle over de inhoud van deze websites.Mediafin NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen en weergegeven informatie, noch voor de wijze waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice, en de algemene voorwaarden van de websites die u bezoekt. 

De vermelding van websites worden enkel informatief voor de gebruiker weergegeven. Het weergeven van deze links impliceert niet dat Mediafin NV automatisch instemt met de inhoud van deze websites, noch dat er een samenwerking is tussen Mediafin NV en deze derde partijen. 

Als je zelf een hyperlink vanop je eigen website naar onze website wil creëren, kan je contact opnemen met de webmaster die je vervolgens zo snel mogelijk zal informeren over de toelaatbaarheid. De webmaster kan je per mail contacteren op het adres privacy@mediafin.be 

VIRUSSEN EN MISDRIJVEN

Mediafin NV doet er alles aan om haar website optimaal te beschermen tegen virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid er van.

GESCHILLEN

Deze on-line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of wat er op vermeld staat, valt onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze site houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.

COPYRIGHT

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Mediafin NV gebruikt worden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het downloaden, bekijken, printen voor persoonlijk en niet-bedrijfsmatig gebruik. 

De auteursrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, het logo, de content, de look & feel, en het format van deze website liggen enkel bij Mediafin NV.
De volledige inhoud van de site, inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, logo’s, knoppen, HTML-codes, database en pictogrammen, handels- en domeinnamen, en alle andere onderdelen van de site, zijn intellectuele eigendom van Mediafin NV. De sites zelf zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd, en zijn ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd. 

Mediafin NV mag informatie van deze website verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van een mogelijke inbreuk op rechten van derden.Mediafin NV mag ingezonden tekst-, beeld-, en/of geluidsmateriaal aanpassen. 

Bepaalde namen, kenmerken, en logo’s op deze site zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van Mediafin NV of van hun respectieve eigenaars. Zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Mediafin NV, is elk gebruik van namen, merken, logo’s en/of gelijksoortige tekens verboden. 

Het is verboden om het geheel of een deel van de website te kopiëren, vertalen, aan te passen, wijzigen. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de site is verboden. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle eigendomsrechten, inclusief intellectuele, toebehoren aan Mediafin NV. Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele en auteursrechten over aan Mediafin NV bij het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, en andere naar de websites van Mediafin NV. 

Websites die niet tot Mediafin NV behoren kunnen linken naar de sites van Luxevastgoed. De links vermelden steeds de naam van het medium. De gebruiker dient dan steeds direct gelinkt te worden naar de sites van Luxevastgoed, en dus zonder vertraging, zonder tussenstap, en zonder dat de pagina’s in een venster van een andere website verschijnen. Mediafin NV kan steeds een link naar haar sites weigeren.